Základní vzory 

Jedná se o celoplošné prošívání, případně prošívání do bloků dle předem zvoleného vzoru, nebo vzoru dodaného zákazníkem. 

*) p=preferované vzory

Kombinované vzory

Jedná se o quiltování volnou rukou, nebo pomocí speciálních šablon a pravítek, případně quiltování pro speciální příležitosti. Náměty je třeba vždy předem dohodnout.